ASPV

ASPV neboli Asociace sportu pro všechny je oddíl, který má dlouholetou tradici. Je určen pro lidi, kteří mají rádi pohyb.

Cvičení „Rodiče a děti“ je vhodné již pro děti od 2 let a jejich rodiče, kteří své dítě doprovází, pomáhají mu. Pohyb má pozitivní vliv na dětský organismus, předcházení nemocem, obezitě, umožňuje seberealizaci, pomáhá rozvíjet povahové vlastnosti. Rozvoj pohybu souvisí i s rozvíjením rozumových schopností, pozitivně ovlivňuje hrubou i jemnou motoriku. Díky cvičení rodičů s dětmi, děti využijí při cvičení tradiční i netradiční náčiní. Prohloubí se citový vzat s rodičem, neboť se vzájemně naučí lépe respektovat své potřeby.

Pro dospělé sportovce máme výběr ze dvou pohybových aktivit a to zdravotní tělesnou výchovu a kondiční cvičení pro ženy.

Rodiče s dětmi začínají 19.9.2023 od 16-17 hodin v hale pod vedením Hanky Habartové.

Zdravotní tělesná výchova začíná 2.10.2023 od 18-19 hodin pod vedením Zdeny Kostohryzové.

Kondiční cvičení pro ženy začíná 5.10.2023 od 17-18 hodin pod vedením Zdeny Růžičkové.


Předseda

Milada Váňová

721 546 584
adavanova@centrum.cz