Rodiče a děti

Cvičení "Rodiče a děti" je vhodné již pro děti od 2 let a jejich rodiče, kteří své dítě doprovází, pomáhají mu.
Pohyb má pozitivní vliv na dětský organismus, předcházení nemocem, obezitě, umožňuje seberealizaci, pomáhá rozvíjet povahové vlastnosti. Rozvoj pohybu souvisí
i s rozvíjením rozumových schopností, pozitivně ovlivňuje hrubou i jemnou motoriku. Díky cvičení rodičů s dětmi, děti využijí při cvičení tradiční i netradiční náčiní. Prohloubí se citový vzat s rodičem, neboť se vzájemně naučí lépe respektovat své potřeby.

Hra podporuje sociální porozumění a je základem představivosti a fantazie. Každá hodina je tématicky zaměřená, doprovázená motivačními říkadly, písničkami či hudebním doprovodem. Děti v doprovodu rodičů se tak za pomocí pohybu a her seznamují a prohlubují své znalosti.

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit od úterý 19.9.2023 v hale. Cvičení probíhá od 16:00 do 17:00 hodin.

Trénérka

Hanka Habartová

HaKri@seznam.cz
606 514 509

Tréninky

září – duben

v hale
ÚT: 16:00–17:00
 

květen – srpen

nekoná se

Na jaké akce se můžete těšit?

Čas a datum

Název akce

Místo

28. března 2023

1. května 2023

Olympiáda
opékání buřtů

Hala sportoviště (u gymnázia)

ohniště Santos

Jaké akce jsme pro vás uspořádali?

Datum

Akce

Misto

28.února 2023

Karneval

Hala sportoviště (u gamnázia)

06. 12. 2022

Čertí cvičení

Hala Sportoviště (u gymnázia)

29. 03. 2022

Olympiáda

tělocvična ZŠ TGM

prosinec

Čertíci

ve sportovní hale